Loading

Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương

benh vien
266 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh
Thứ Hai - Chủ Nhật: 07:30 - 11:30, 13:30 - 17:30
Giới thiệu

Được khởi công xây dựng ngày 16/3/1963 với tên gọi là bệnh viện Trưng Vương, chuyên môn chính lúc bấy giờ là sản - nhi phục vụ cho vợ con gia đình binh sĩ chế độ cũ. Một năm sau ngày khởi công, khu nhà điều hành được khánh thành và đi vào hoạt động. Kể từ đó đến năm 1974, các khu chức năng như Dược - Xét nghiệm, Điện tuyến, Nội - Nhi, Nha khoa, Khoa Ngoại, Sản khoa và Săn sóc đặc biệt lần lượt được hình thành.

Bệnh viện tiếp tục duy trì và nâng cấp cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực (từ tổng số nhân viên 526 người, đã tăng lên 1.099 cán bộ viên chức trong đó cán bộ chuyên môn giỏi với học hàm, học vị Phó Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, cấp II, thạc sĩ và cán bộ đại học là 276 người. Năm 2014, sau khi chia tách Trung tâm Cấp cứu 115 của Thành phố, biên chế Bệnh viện được tái bố trí theo Đề án vị trí việc làm. Số cán bộ viên chức hiện hữu là 964 người.

Danh sách bệnh viện

Video hoạt động

Quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân online