Loading
Chức vụ

Bác sĩ tại khoa Nội soi tiêu hóa - Bệnh Viện Chợ Rẫy

Bác sĩ tại phòng khám Nội soi tiêu hóa xét nghiệm 91

Giảng viên tại các lớp nội soi căn bản và nội soi điều trị tại khoa Nội soi – Bệnh viện Chợ Rẫy

Nơi công tác

Bệnh viện Chợ Rẫy

Kinh nghiệm

Khoa Nội soi tiêu hóa - Bệnh Viện Chợ Rẫy

Phòng khám Nội soi tiêu hóa xét nghiệm 91

Quá trình đào tạo

1999 - Tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược TP. HCM

2009 - Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành nội khoa tại Đại học Y Dược TP. HCM

Video hoạt động

Quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân online