Loading
Chức vụ

Phó trưởng khoa - Khoa Nội trú - Bệnh viện Tâm thần TP HCM

Kinh nghiệm

20 năm trong lĩnh vực điều trị tâm thần và động kinh

Quá trình đào tạo

1994 - Đại học Y Dược TP HCM

Video hoạt động

Quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân online