// // //
Loading
Chức vụ

Bác sĩ giảng viên - Khoa Ngoại 2 - Bệnh viện Ung Bướu

Quá trình đào tạo

2011 - Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. HCM

Video hoạt động

Quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân online