// // //
Loading
Chức vụ

Phó khoa Hô hấp - Bệnh viện Nhi Đồng 1

Bác sĩ tại phòng khám Hô hấp - Bác sĩ Nguyễn Thái Sơn

Giảng viên bộ môn Nhi - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Hội viên của hội Hô hấp thành phố Hồ Chí Minh

Hội viện của hội Nhi khoa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam

Nơi công tác

Bệnh viện Nhi Đồng 1

Kinh nghiệm

Khoa Hô hấp - Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh

Phòng khám Hô hấp - Bác sĩ Nguyễn Thái Sơn

Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Giải thưởng - ghi nhận

Giải thưởng khoa học trẻ năm 2000 - Đề tài : Rối loạn đông máu trong SXH DENGUE và các yếu tố tiên lượng.

Quá trình đào tạo

1989 -1995 - Học Y khoa tại trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh – Bác sĩ Đa khoa loại giỏi

1995 -1999 - Học nội trú Nhi tại bộ môn Nhi - Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh - Bác sĩ nội trú Nhi

Video hoạt động

Quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân online