// // //
Loading
Chức vụ

Bác sĩ điều trị - Khoa Nội Tổng hợp - Bệnh viện Hoàn Mỹ

Kinh nghiệm

Khoa Nội Tổng hợp - Bệnh viện Hoàn Mỹ

Quá trình đào tạo

1999 - Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. HCM

Video hoạt động

Quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân online