Loading
Chức vụ

Bác sĩ điều trị tại Khoa Dị ứng miễn dịch LS - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1

+ Tổng thư ký Hội Hen Dị ứng Miễn dịch lâm sàng TP. HCM

+ Hội viên Hội Hô hấp TP. HCM

+ Hội viên Hội hô hấp Việt Nam

Kinh nghiệm

Khoa Dị ứng miễn dịch LS - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1

Quá trình đào tạo

2010 - Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. HCM

2012 - Tốt nghiệp bác sĩ định hướng chuyên khoa Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM

2012 - Học lớp sơ bộ chuyên ngành Dị ứng miễn dịch lâm sàng tại Trung tâm Dị ứng miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai

Đang theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ Y khoa chuyên ngành Dị ứng miễn dịch lâm sàng, Đại học Y Hà Nội.

Video hoạt động

Quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân online